Bedrijfsgegevens exposant
Gegevens contactpersoon
Factuuradres (alleen invullen indien afwijkend)
(betalings)voorwaarden: Elke vorm van verzekering, tegen welk risico dan ook, is niet inbegrepen. U dient hiervoor zelf zorg te dragen door een transport/verblijfsverzekering af te sluiten. Het totale deelnamebedrag dient binnen 14 dagen na factuurdatum doch uiterlijk voor de aanvang van de fair te zijn voldaan. De betaling maakt de inschrijving definitief en geeft dan pas recht op een plaats. Bij een inschrijving minder dan 14 dagen voor de eerste opbouwdag van de fair, dient het verschuldigde bedrag voor de eerste opbouwdag volledig te zijn voldaan anders vervalt de deelname. Algemene voorwaarden